Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Hua Toan

Họ và tên: Hua Toan

Chức vụ: Tổ trưởng

Di động: 0984.041.052

Email: huathitoan@gmail.com

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Thạc sỹ công nghệ thông tin

Địa chỉ: Trung tâm Ngoại ngữ và tin học ứng dụng - Trường ĐH nông lâm - ĐHTN

Website: http://huathitoan.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Tôi tên là Hứa Thị Toàn. Hiện tại, tôi đang công tác tại Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học ứng dụng - Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên. Môn học giảng dạy chính của tôi là Tin học đại cương, một số môn tin học chuyên nghành quản trị hệ thống thông tin.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI NCKH

1. TÌM HIỂU PHẦN MỀM MOODLE TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN - NĂM 2008

1. Mục tiêu

 Biết cách sử dụng phần mềm Moodle để tạo ra được một khoá học trực tuyến trên mạng.

Thu thập, xử lí tài liệu và thông tin cho đề tài

2. Nội dung chính

Ÿ  Tìm hiểu cách sử dụng phần mềm Moodle

Ÿ  Đưa nội dung môn Tin học lên mạng

3. Kết quả đạt được

Ÿ  Cung cấp tài liệu để thiết kế một khoá học

Ÿ  Thêm một tài liệu học tập cho sinh viên trường ĐH Nông Lâm

Ÿ  Thông tin về khoá học được áp dụng cho sinh viên năm thứ nhất của trường ĐH Nông Lâm

2. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TRỰC TUYẾN DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ - NĂM 2011

1. Mục tiêu:

Nghiên cứu một số giải pháp để xây dựng bản đồ trực tuyến, giới thiệu và xây dựng bản đồ trực tuyến dựa trên phần mềm mã nguồn mở Mapserver cho khu vực  VQG Ba Bể tỉnh Bắc Kạn.

2. Nội dung chính:

 • Giới thiệu về công nghệ WebGis
 • Giới thiệu về Mapserver
 • Xây dựng bản đồ trực tuyến  cho khu vực  VQG Ba Bể tỉnh Bắc Kạn.

2. Kết quả chính đạt được:

 • Hướng dẫn sử dụng Mapserver
 • Bản đồ trực tuyến cho VQG Ba Bể

3.  SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC DẠY HỌC MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - NĂM 2012

1. Mục tiêu:

 • Tìm hiểu về khái niệm và vai trò của sơ đồ tư duy trong cuộc sống cũng như trong việc dạy học.
 • Xây dựng bài giảng môn Tin học đại cương dưới dạng sơ đồ tư duy.
 • Cung cấp cho giáo viên cách thức và công cụ khác để xây dựng bài giảng một cách hiệu quả hơn, giúp sinh viên có thêm phương pháp học tập nhằm đạt hiệu quả cao, đồng thời kiểm soát được công việc, thực hiện được mục tiêu đề ra

2. Nội dung chính:

- Giới thiệu về sơ đồ tư duy.

 • Cách tạo biểu đồ, sơ đồ tư duy trên Microsoft Word và trên phần mềm Diagram studio.
 • Xây dựng bài giảng môn Tin học đại cương dưới dạng sơ đồ tư duy.

2. Kết quả chính đạt được:

 • Giới thiệu được phương pháp làm việc thông qua bản đồ tư duy
 • Giới thiệu cách sử dụng phần mềm Microsoft Word và Diagram studio để tạo biểu đồ, bản đồ
 • Xây dựng bài giảng môn Tin học đại cương bằng cách sử dụng bản đồ tư duy

4.  PHẦN MỀM ÔN LUYỆN A2 VÀ IC3 TRỰC TUYẾN - NĂM 2014

1. Mục tiêu

 • Cung cấp cho cán bộ, giảng viên và sinh viên tài liệu ôn tập chi tiết về bài thi A2 và IC3 nội bộ cũng như quốc tế
 • Cung cấp công cụ và câu hỏi để làm quen với nội dung bài thi IC3; bài thi tiếng anh trình độ A2 thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, từ đó giúp người học rèn luyện được các kĩ năng cần có để có thể đáp ứng được yêu cầu của một bài thi Tiếng anh và Tin học nội bộ cũng như quốc tế
 • Tự ôn tập thi A2, IC3 mọi lúc, mọi nơi, nhằm hướng đến kết quả cao, đáp ứng chuẩn nội bộ và quốc tế theo yêu cầu của công việc và  xã hội.

2. Nội dung chính

 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn ôn tập IC3 và A2
 • Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. Tổ chức phản biện và chỉnh sửa câu hỏi cho phù hợp
 • Xây dựng trang web ôn tập trực tuyến

3. Kết quả chính đạt được

 • Đề cương hướng dẫn ôn tập IC3 và A2
 • 200 câu trắc nghiệm phần IC3 và 200 câu phần A2
 • Trang web ôn thi tích hợp trên website của trường ĐH Nông lâm

II. THAM GIA CÁC ĐỀ TÀI NCKH

1. PHẦN MỀM QUẢN LÍ GIÁM SÁT ONLINE - ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

2.  NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KĨ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG THANH LONG RUỘT ĐỎ TẠI HUYỆN NGUYÊN BÌNH TỈNH CAO BẰNG - ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ 2016 - 2017

3. NGHIÊN CỨU TRỒNG THỬ NGHIỆM GIỐNG QUÝT KHÔNG HẠT (CITRUS UNSHIU MARC) TẠI BẮC CẠN VÀ THÁI NGUYÊN)

4. XÂY DỰNG PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN ĐH NÔNG LÂM SAU KHI RA TRƯỜNG

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. SÁCH/ GIÁO TRÌNH

Trịnh Thị Thu, Nguyễn Ngọc Lan, Hứa Thị Toàn (2012), Giáo trình tin học đại cương, NXB Nông Nghiệp. Mã số TV: BCKH-CT.000974

2. BÀI BÁO

* TÁC GIẢ CHÍNH:

1CÔNG NGHỆ SÀNG LỌC ẢO, DOCKING PROTEIN VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU - T10/2017

files/users/huathitoan@tuaf.edu.vn/05.-TNK170417-034-Ha-th-Ton.pdf

2. PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG -T10/2017

files/users/huathitoan@tuaf.edu.vn/20.-TNK170417-035-Ha-Th-Ton.pdf

3. XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ - 2019

4PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÍ SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM - ĐH THÁI NGUYÊN - 2019

* THAM GIA:

NĂM 2015: files/users/huathitoan@tuaf.edu.vn/Galley-Proof_2015_JOGAE_1188---1.doc

NĂM 2017: files/users/huathitoan@tuaf.edu.vn/06.-TNK170417-036-Nguyn-Th-Thy.pdf

NĂM 2017: files/users/huathitoan@tuaf.edu.vn/04.-NLY180104-143-Nguyn-Minh-Tun.pdf

NĂM 2017: files/users/huathitoan@tuaf.edu.vn/image1.jpeg

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại