Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Đào Trần Chung

Thạc sỹ

Bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa Công nghệ thông tin - Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên

0377497032

dtchung@ictu.edu.vn

Trịnh Thị Hà My

Thạc sỹ

P. CT HSSV

tthmy@ictu.edu.vn

Nguyễn Thu Giang

Thạc sĩ

Bộ môn tiếng Trung, khoa Ngoại Ngữ, Đại học Thái Nguyên

0983393028

nguyenthugiang.sfl@tnu.edu.vn

Vi Thị Hoa

Thạc sĩ

Bộ môn tiếng Trung - Khoa Ngoại ngữ

0976923888

vihoa.sfl@tnu.edu.vn

Lưu Thị Lan Hương

Thạc sĩ

Tổ 1 phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên

0984804852

Luulanhuong.sfl@tnu.edu.vn

Hồ Tố Quyên

Thạc sĩ

0989660040

quyenht@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Thiết

Thạc sĩ

Số 08, tổ 9, P.Quang Trung, TPTN

0989954569

nguyenthiet.sfl@tnu.edu.vn

Dương Minh Phượng

Giảng viên - Thạc sĩ

BM Khoa học Cơ bản - Khoa Ngoại ngữ

0983753410/0868958568

duongminhphuong.sfl@tnu.edu.vn

Đỗ Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

Bộ môn tiếng Trung -Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN

0975944252

dothuhien.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Hưng Thịnh

Chuyên viên chính - Thạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

thinhnh@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 0/0