Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Bùi Thị Hương

Thạc sĩ

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

0978019284

buihuong206@gmail.com

Đoàn Thị Thanh Thảo

Thạc sĩ

K.CNĐT&TT

0886613396

dttthao@ictu.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh

Không - Thạc sĩ

Khoa Ngoại ngữ

0988.837.273

thanhtuyen813.sfl@tnu.edu.vn

Lã Thị Thúy Dung

Giảng viên chính - Thạc sỹ

Bộ môn Tiếng Anh

0985.123.473

lathuydung.sfl@tnu.edu.vn

Bui Nga

Không - Thạc sỹ

Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng VNS Hà Nội

0912.486.428

buingathi@gmail.com

Phạm Viết Ngọc

Cử nhân

0375.252.876

phamvietngoc.sfl@tnu.edu.vn

Bùi Thị Ngân

Thạc sỹ

0986546233

nganbui.vn@gmail.com

Lê Thành Thế

Thạc sỹ

Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

0987204987

lethanhthe.sfl@tnu.edu.vn

Chu Hoàng Mậu

Giáo sư - Tiến sĩ

Tp Thái Nguyen, Việt Nam

(+84) 208 3856891

chuhoangmau@tnue.edu.vn

Nguyễn Thanh Bình

Thạc sĩ

0918xxxxxx

binhnt.rhmtn@gmail.com

Chưa đăng nhập: 0/0