Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Nguyễn Thị Minh Thủy

-

Thái Nguyên

983280716

thuyntm@tnue.edu.vn

Văn Thị Quỳnh Hoa

GVC - TS

xóm 10, xã Quyết Thắng, Thái Nguyên

0982068949

vanthiquynhhoa@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Thanh Mai

Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

0912804979

maiptt@tueba.edu.vn

Nguyễn Vân Thịnh

Thạc sỹ

0919910116

nguyenvanthinh@tueba.edu.vn

Trần Công Nghiệp

GVC - ThS

Thành phố Thái Nguyên

0912967494

trancongnghiep@tueba.edu.vn

Nguyễn Tiến Long

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Tỉnh Thái Nguyên

0912485659

nguyentienlongtueba@gmail.com

Lê Mạnh Hùng

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh-ĐH Thái Nguyên

0977242423

manhhung_tttv@tueba.edu.vn

Nguyễn Thị Lan Anh

Giảng viên - Tiến sĩ

Thái Nguyên

0917505366

ntlananh@tueba.edu.vn

Nguyễn Thị Nhung

GVC - Tiến sĩ

Khoa Kinh tế- TUEBA

0984238716

nhungnt@tueba.edu.vn

Nguyễn Thị Nội

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Bộ môn Lý luận chính trị - Khoa Khoa học cơ bản - Trường ĐH Kinh tế & QTKD - ĐHTN

0989.346.178

noinguyen.tueba@gmail.com

Chưa đăng nhập: 0/0