Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Bùi Thị Thu Trí

Thạc sĩ

Trung tâm Đào tạo Từ xa - ĐHTN

0961.555.098

buitri.dec@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Giang

Thạc sĩ

Tổ 4, phường Tân Thịnh, Tp Thái Nguyên

0935.003.202

nguyengiangdttx@tnu.edu.vn

Nguyễn Việt Dũng

Tiến sĩ

Phường Tân Thịnh, Thành Phố Thái Nguyên, Việt Nam

0915644857

vietdung7981@gmail.com

Đỗ Tiến Vượng

Tiến sĩ

Khoa Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải

0983.140.238

dtvuong189@gmail.com

Bùi Thị Kiều Giang

Tiến sĩ

Bộ môn Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và tin học ứng dụng - Trường ĐH Nông lâm - ĐHTN

0983.368.666

buithikieugiang@tuaf.edu.vn

Vũ Hải Yến

Thạc vị

P. CT HSSV

vhyen@ictu.edu.vn

Vũ Chiến Thắng

Tiến sĩ

Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông

0911238956

vcthang@ictu.edu.vn

Nguyễn Văn Huân

PGS - TS

0904101008; 0987 118623

nvhuan@ictu.edu.vn

Nguyễn Thị Oanh

Thạc sĩ

Khoa CNTT - Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

0981.368.808

ntoanh@ictu.edu.vn

Mai Thị Kim Anh

Thạc sĩ

K.CNĐT&TT

mtkanh@ictu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 0/0