Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Nguyễn Thu Thuỷ

0912998755

nguyenthuthuy.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Thạc sĩ

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0988049055

nguyenhoaithanh.sfl@tnu.edu.vn

Ngô Thị Minh Ngọc

Thạc sĩ

Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp - Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN

0988995351

ngominhngoctn@gmail.com

Tạ Thị Thùy Linh

Thạc sĩ

Quang Trung - TP Thái Nguyên

0912.638.226

thuylinhknn.sfl@tnu.edu.vn

Dương Ngọc Khang

Thạc sĩ

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0985406555

khangknn.sfl@tnu.edu.vn

Đặng Liên Hương

Thạc sĩ

Ban Cơ sở vật chất - Đại học Thái Nguyên

0982.508.005

huongdl@tnu.edu.vn

Phạm Thị Thúy

Thạc sỹ

Ban CSVC - ĐHTN

0912.805.592

thuy.pt@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Luyến

Cử nhân

Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0948.859.978

luyennntn.sfl@tnu.edu.vn

Đỗ Khắc Khắc Hoàn

Thạc Sỹ

Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0919381881

khachoan.vn.sfl@tnu.edu.vn

Lê Viết Thiện

Thạc sĩ

Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Minh Tín

0975.436.114

docthiencoc@gmail.com

Chưa đăng nhập: 213/530