Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Lê Thành Thế

Thạc sỹ

Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0987204987

lethanhthe.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Anh

Thạc sĩ

Thái Nguyên

0365388130

nguyenminhanh@tnu.edu.vn

Lê Thị Thu Trang

Thạc sỹ

Thị Trấn Đình Cả - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên

0972602666

lethutrang10.sfl@tnu.edu.vn

Đỗ Thị Hoài Thu

Thạc sỹ

Đồng bẩm, tp Thái nguyên

0372.200.591

Dothu91@tnu.edu.vn

Hoàng Thị Vân An

Thạc sĩ Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc

Phòng QLKH&HTQT

0988586175

hoangvanan.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Ngọc Hường

Thạc sĩ

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0945835888

nnhuongt.sfl@tnu.edu.vn

Hoàng Thị Hải Anh

Thạc sĩ

Tổ Hành chính - Tổng hợp - Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0986962379

haianh140609.sfl@tnu.edu.vn

Đinh Thị Liên

Giảng viên chính - Thạc sỹ

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0868351600

dinhlien.sfl@tnu.edu.vn

Phạm Trường Sinh

Giảng viên tiếng Pháp - Thạc sĩ

Phòng CTHSSV

0982682325

phamtruongsinh.sfl@tnu.edu.vn

Phạm Hùng Thuyên

Thạc sĩ

Phường Thịnh Đán - T.P Thái Nguyên

0972458733

phamhungthuyen.sfl@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 213/530