Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Thành Thị Phương Bắc

Thạc sĩ

0982958636

thanhphuongbac.sfl@tnu.edu.vn

Phạm Thị Nhàn

Thạc sỹ

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

0987.877.458

nhanpt@tnu.edu.vn

Hồ Thị Nguyệt Thắng

thạc sĩ

tổ 12 phường Tân Thịnh

0916605341

honguyetthang.sfl@tnu.edu.vn

Phùng Thị Thu Trang

Thạc sỹ

Tổ 10, Tân Thịnh, TPTN

0395314806

phungthutrang.sfl@tnu.edu.vn

Phạm Thị Thu Hương

Giảng viên - Thạc sỹ Giáo dục học

Bộ môn Khoa học cơ bản - Khoa Ngoại Ngữ - ĐHTN

0988302662

phamthuhuong.sfl@tnu.edu.vn

Nông Hồng Hạnh

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0947.112.681

nhh229.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Oanh

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Bộ môn KHCB - Khoa Ngoại Ngữ - ĐHTN

0913013263

nguyenthuoanh.sfl@tnu.edu.vn

Bùi Ngọc Anh

Thạc sĩ

Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

0978425592

buingocanh.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Phạm Nguyệt Linh

Giảng viên - Thạc sĩ

Tổ Đào tạo

0868.848.568

npnguyetlinh.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Loan

Tiến sỹ

Xã Quyết Thắng- Thành phố Thái Nguyên

0916372662

loannguyen.sfl@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 7/158