Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Thẩm Minh Tú

Thạc sỹ

Bộ môn tiếng Trung -Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN

0395.734.428

thamminhtu.sfl@tnu.edu.vn

Tạ Thị Ánh

Thạc sĩ

BM Khoa học cơ bản - Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0986285817

tathianh.sfl@tnu.edu.vn

Tạ Quang Thắng

Thạc sĩ

SN 264 Tổ 9 Phường Tân Lập TPTN

0976549975

taquangthang.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Oanh

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên

0975875888

nguyenkimoanh.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Thủy

Khoa Ngoại ngứ - Đại học Thái Nguyên

0977515084

nguyenthuydt.sfl@tnu.edu.vn

Phạm Thu Trang

Thạc sĩ

0983086512

phamthutrang.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Lan Anh

Thạc sĩ

0948591599

nguyenthilananh.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Giảng viên chính - Thạc sỹ

Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0989318132

nguyenngocanh.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Ngọc Lưu Ly

Thạc sỹ

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0946336314

luuly.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Thuý

Thạc sĩ

Bộ môn Tiếng Pháp - Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

0948253555

nguyenthithuy.sfl@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 7/158