Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Nguyễn Thị Diệu Hà

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Tổ QLKH&HTQT, Khoa Ngoại Ngữ - ĐHTN

0947998798

dieuha.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Mai

Tiến sỹ

Tổ 6 phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên

822250102

nguyenmai.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Văn Tân

Thạc sỹ

0974633479

nguyentan.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Gấm

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0985434494

nguyengam.sfl@tnu.edu.vn

Ngô Thị Trà

Thạc sỹ

BM tiếng Trung - Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN

0916479609

ngotra.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Thảo

0982162385

nguyenthao.sfl@tnu.edu.vn

Lưu Văn Dũng

Cử nhân

Khoa Ngoại ngữ

0916023872

luuvandung.sfl@tnu.edu.vn

Lê Hồng Quân

Cử nhân

Khoa Ngoại ngữ

0912737169

lehongquan.sfl@tnu.edu.vn

Lăng Thị Khánh Hải

Thạc sĩ

Tổ TT-KT&ĐBCLGD

0983617869

langkhanhhai.sfl@tnu.edu.vn

Phạm Thị Bích Huệ

thạc sỹ

Khoa Ngoại ngữ

0394050874

phambichhue.sfl@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 7/158