Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Tạ Thị Nguyệt Trang

Thạc sĩ

Bộ môn Kinh tế và quản lý, Khoa Quốc tế

0946431999

trangttn@tnu.edu.vn

Nguyễn Mai Hương

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

0974111206

huongnm@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Linh

Thạc sĩ

Bộ môn KHSS Khoa Quốc tế

0978436899

linhnt@tnu.edu.vn

Nguyễn Trung Hiếu

Thạc sĩ

Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên

0978020882

hieu.nt@tnu.edu.vn

Đặng Hoàng Hà

giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

0977058626

hoangha@tnu.edu.vn

Dương Đức Minh

GVC - Tiến sĩ

0917997479

minhdd@tnu.edu.vn

Bùi Thị Hồng Trang

Thạc sĩ

Tổ Đào tạo Khoa Quốc tế

0969821823

trangbth@tnu.edu.vn

Đỗ Mạnh Cường

Cử nhân

Tổ đào tạo

0967172666

domanhcuong@tnu.edu.vn

Lê Thị Anh

0963166092

leanhis@tnu.edu.vn

Nguyễn Tú Anh

0978662007

tuanhis@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 35/61