Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Bùi Như Hiển

0985033568

buinhuhien@tueba.edu.vn

Dương Thị Thúy Hương

0915969009

duonghuongqtkd@tueba.edu.vn

Hà Trần Lan Hương

0842001984

hatranlanhuong@tueba.edu.vn

Nguyễn Thị Huyền

Thạc sĩ

Bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế và quản lý - Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội

0978.266.631

huyennguyen66@gmail.com

Trần Xuân Kiên

0988880842

trankien@tueba.edu.vn

Nguyễn Thanh Minh

0912735565

nguyenthanhminhqtkd@gmail.com

Chu Thị Kim Ngân

0943693456

chuthikimngan2907@tueba.edu.vn

Ngô Thị Minh Ngọc

ngominhngoc@tueba.edu.vn

Nông Thị Minh Ngọc

0972116318

nongthiminhngoc@tueba.edu.vn

Trần Thị Kim Oanh

0347397391

kimoanhqtkd@tueba.edu.vn

Chưa đăng nhập: 9/22