Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Hà Thị Thanh Hoa

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Bộ môn QTDNCN - Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế & QTKD - ĐHTN

0949.330.585

hoalong07@gmail.com

Đồng Văn Đạt

0912580135

dongdat@tueba.edu.vn

Chưa đăng nhập: 9/22