Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Tô Vũ Thành

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Bộ môn tiếng Trung

0914806123

tovuthanh.sfl@tnu.edu.vn

Đỗ Thị Diệu Thu

Thạc sĩ

K. HTTTKT

0356091799

dtdthu@ictu.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh Xuân

P. Đào tạo

0813251888

nttxuan@ictu.edu.vn

Vũ Thị Luyên

Thạc sỹ

Số nhà 16, ngõ 614, Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên

967685101

vuluyen.sfl@tnu.edu.vn

Trương Hà Thành

Đại học

Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0982406222

truonghathanh.sfl@tnu.edu.vn

Hoàng Hải Đăng

Thạc sĩ

0912.44.66.99

danghh@tnu.edu.vn

Nguyễn Quang Khánh

Ban Cơ sở vật chất - ĐHTN

0979.513.681

khanhnq@tnu.edu.vn

Đỗ Văn Chân

Ban Cơ sở vật chất

0912.477.848

chandv@tnu.edu.vn

Đỗ Thanh Mai

Giảng viên chính-Thạc sĩ

Khoa Ngoại Ngữ- ĐHTN.

dothanhmai.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên - TS

Bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH CNTT & TT

0912662003

anhnt@ictu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 0/0