Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Lã Thị Thúy  Dung

Họ và tên: Lã Thị Thúy Dung

Chức vụ:

Di động: 0985.123.473

Email: lathuydung.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Bộ môn Tiếng Anh

Website: http://lathuydung-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lã Thị Thúy Dung

Năm sinh: 1977

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính

Nghề nghiệp: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên

II. Quá trình đào tạo

- Từ năm 1983-1994: Học sinh

- Từ năm 1994-1998: Sinh viên Trường ĐHSP Thái Nguyên

- Từ năm 2003-2006: Học Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh tại Trường ĐH Hà Nội

- Từ năm 2019: Nghiên cứu sinh Ngôn ngữ Anh tại Trường ĐH Hà Nội

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Stt Tên đề tàì nghiên cứu  Năm hoàn thành  Đề tài cấp   Trách nhiệm tham gia trong đề tài 

 

01

Khảo sát các lỗi thường gặp của sinh viên trong các bài thi viết luận môn Viết Tiếng Anh trình độ trung cấp đối với SV K39 Khoa NN-ĐHTN. 2018 Trường Chủ nhiệm đề tài 
02 Nghiên cứu và thiết kế bộ tài liệu học tập cho môn Bút ngữ Tiếng Anh cao cấp 3 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. 2019 Trường  Chủ nhiệm đề tài 

 

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1.  Le Thi Nhung, La Thi Thuy Dung A study on using corective feedbacks in teaching essays at School of Foreign Languages, Thai Nguyen University. Tan Trao University Journal of Science, ISSN: 2354-1431, Number 09-9/2018.

2. Sách English Written Proficiency Advanced 2- Workbook, 2018, Nhà xuất bản Thanh niên.

3. La Thi Thuy Dung Survey of common errors in essay writing test of intermediate English major students at School of Foreign Languages, Thai Nguyen University. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Dạy học qua dự án lần thứ 3-Giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án ở Trường Phổ thông tại Việt Nam, ISBN: 978-604-62-5767-7 Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. La Thi Thuy Dung Sử dụng Kỹ thuật Sửa bài chéo " Peer-Correction" để nâng cao Kỹ năng Viết luận cho Sinh viên Chuyên ngữ Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ-Đại học Thái Nguyên, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Dạy học qua dự án lần thứ 3- Giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án ở Trường Phổ thông tại Việt Nam, ISBN: 978-604-62-5767-7 Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại