Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Lê Thị Thanh  Thủy

Họ và tên: Lê Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Thư viện viên

Di động: 0972489256

Email: lethanhthuy.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: ThS KH ngành TT - TV

Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Website: http://lethanhthuysfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

 

THÔNG TIN CHUNG CỦA LÊ THỊ THANH THỦY

 TỔ TT-TV KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): LÊ THỊ THANH THỦY

2. Ngày /tháng/ năm sinh: 01/11/1981     Giới tính (Nam/nữ): Nữ

3. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Công đoàn viên

4. Ngạch viên chức: Thư viện viên, Mã ngạch: 17.171

5. Bậc lương: 3, Hệ số: 3,00    Ngày hưởng 01/11/2015, Phụ cấp khác: 0,2 (phụ cấp độc hại)

6. Đơn vị sử dụng CBVC: Tổ TT-TV Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 

* QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

 

Cơ sở đào tạo,

bồi dưỡng

Chuyên ngành đào tạo,

bồi dưỡng

Thời gian đào tạo,

 bồi dưỡng

Hình thức đào tạo,

bồi dưỡng

Văn bằng,

chứng chỉ

1. ĐHSPTN

Đại học tiếng Nga

2004

Chính qui

Cử nhân

2. ĐHSPTN

Đại học tiếng Anh

2008

Tại chức

 

Cử nhân

3.ĐHTN

 

Chứng  chỉ QLNN

2009

Bồi dưỡng

Chứng chỉ

4. Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

 

Chứng chỉ bổ túc kiến thức đại học ngành Thông tin – thư viện.

2011

Bồi dưỡng

Chứng chỉ

5. Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

ThS ngành KH TT – TV

2014

Chính qui

Thạc sỹ

6. ĐHTN

 

IC3 quốc tế

 

2014

Bồi dưỡng

Chứng chỉ

7. ĐHTN

 

HSK2 quốc tế

 

2018

Bồi dưỡng

Chứng chỉ

8. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

2018

Bồi dưỡng

Chứng chỉ

 

* TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE (thời điểm hiện tại) Tốt

* VỀ GIA ĐÌNH:

Bố mẹ chồng: Nghỉ hưu

Chồng: Lê Viết Minh, công nhân nhà máy xi măng Núi Voi

Con gái: Lê Quỳnh Dương, Học sinh tiểu học Đồng Bẩm

Con trai: Lê Thanh Phong, Học sinh tiểu học Đồng Bẩm

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại