Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Mai Xuân  Trường

Họ và tên: Mai Xuân Trường

Chức vụ: Hiệu trưởng

Di động: +84.912.739.257

Email: truongmx@tnue.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp

Địa chỉ: Thái Nguyên

Website: http://maixuantruong.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Họ và tên: MAI XUÂN TRƯỜNG

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 1973

Nơi sinh: Xã Cổ Lũng - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên

Quê quán: Xã Động Đạt - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Chức vụ: UV BTV Đảng ủy Đại học Thái Nguyên; Bí thư Đảng  uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

Học vị:  Tiến sĩ;           năm:   2008;            Chuyên ngành:  Hóa Phân tích

Chức danh khoa học: PGS;                          Công nhận năm:  2015

Môn học giảng dạy: Hóa phân tích, Tin học ứng dụng trong hóa học, Xử lý số liệu bằng toán thống kê.

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa Phân tích.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Điện thoại: 0912 739 257                              CQ: 02083.858838

Email: truongmx@tnue.edu.vn

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

+ Đề tài KH &CN cấp Bộ “Xác định đồng thời các cấu tử có phổ hấp thụ xen phủ nhau sử dụng vi tính”. B2006-TN04-04. Nghiệm thu năm 2007, loại Tốt.

+  Đề tài KH &CN cấp Bộ. “Xác định đồng thời một số chế phẩm dược dùng bằng phương pháp lọc Kalman”. B2010-TN03-27. Nghiệm thu năm 2013, loại Tốt.

+ Đề tài KH & CN cấp Bộ. B2020 Tổng hợp vật liệu quang xúc tác bán dẫn trên nền ống nano cacbon đa lớp cho ứng dụng xử lý chất hữu cơ ô nhiễm.

Đề tài NCKH cấp Đại học ĐH2013 - TN04 - 05. "Xác định đồng thời paracetamol và các chất khác trong một số loại thuốc cảm bằng phương pháp phân tích trắc quang và phương pháp HPLC". Nghiệm thu năm 2015.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Hóa học phân tích Phần 1: Cơ sở lý thuyết hóa học phân tích. NXB Giáo dục, 2013.

- Tiếng Anh chuyên ngành Hóa học, NXB Giáo dục, 2014.

- Thí nghiệm Hóa phân tích, NXB Giáo dục, 2014.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

TT

Họ và tên, Tên đề tài

Trình độ

Cơ sở đào tạo

Năm hướng dẫn

Năm bảo vệ

1

Trần Quốc Toàn

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2008

2009

2

Trần Thu Nga

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2009

2010

3

Hoàng Thùy Linh

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2009

2010

4

Lê Đào Thục Anh

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2010

2011

5

Lê Ngọc Anh

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2010

2011

6

Đoàn Thị Thu Thảo

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2011

2012

7

Dương Thị Thu Hà

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2012

2013

8

Đào Thị Lan Phương

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2012

2013

9

Trần Bích Thủy

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2012

2013

10

Vũ Duy Long

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2013

2014

11

Trương Xuân Hiếu

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2013

2014

12

Nguyễn Quang Huy

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2013

2014

13

Bùi Đức Ngọc

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2014

2015

14

Trần Quốc Chính

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2014

2015

15

Nguyễn T Thùy Thương

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2014

2015

16

Nông Mạnh Cường

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2015

2016

17

Liễu Thanh Nhàn

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2015

2016

18

Nguyễn Hữu Trung

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2015

2016

19

Nguyễn Thu Hằng

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2016

2017

20

Nguyễn Thị Mai Dung

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2016

2018

21

Hoàng Thị Ngọc Xuân

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2017

2018

22

Phạm Văn Kha

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2017

2019

23

Nguyễn Gia Huy

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2018

2019

24

Ngô Thị Kiều Trang

Thạc sỹ

Trường ĐHSP - ĐHTN

2018

 

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại