Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nông Minh Ngọc

Họ và tên: Nông Minh Ngọc

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Di động: 0913810816

Email: ngocnm@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên (Chính)

Địa chỉ: Đại học Thái Nguyên

Website: http://ngocnm.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: NÔNG MINH NGỌC        
Nghề nghiệp: Giảng viên chính
Đơn vị công tác: Văn phòng- Đại học Thái Nguyên. Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Đơn vị kiêm giảng dạy: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên.

2. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP ĐÀO TẠO
1996-1999     Học chuyên tin- Trường PTTH Chuyên Thái Nguyên
1999-2004     Học đại học chính quy- Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
2003-2005     Học đại học chính quy VB2- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2006-2008     Học thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Cheju-Hàn Quốc
2010- 2012    Học đại học chính quy VB2- Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên 

2019-Nay       Học NCS tại Viện CNTT- Đại học Quốc gia Hà Nội

3. THÀNH TÍCH
-    Giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tin học.
-    Giải 3 Olimpic tin học SV toàn quốc khối chuyên tin của Bộ GD&ĐT.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Các đề tài NCKH đã triển khai
[1]. Thiết kế hệ thống đăng ký, gọi khám tự động cho các phòng khám: nghiệm thu tháng 1 năm 2009, đề tài NCKH cấp Trường.
[2]. Phát triển một số kỹ thuật phát hiện va chạm trên cơ sở vật lý về động lực học chất rắn (ODE) ứng dụng các kỹ thuật hình bao (theo trục, theo hướng) trong công nghệ mô phỏng: nghiệm thu tháng 1 năm 2011, đề tài cấp ĐHTN.
[3]. Nghiên cứu phương pháp tìm đường cho robot dựa trên tính toán va chạm: vừa được phê duyệt, đề tài cấp ĐHTN năm 2017.
Các công việc chuyên môn khác về lĩnh vực CNTT và Quản lý HT thông tin
[1]. Đề án quy hoạch về lĩnh vực CNTT của toàn ĐHTN giai đoạn 2011-2016, 2016-2020; 
[2]. Đự án về CNTT của ĐHTN trong khuôn khổ dự án giáo dục đại học 2- TRIG2; 
[3]. Dác dự án đầu tư về CNTT trong đó có hệ thống các phần mềm quản lý thông tin của ĐHTN;
[4]. Dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật về CNTT của toàn ĐHTN; đề án tin học hóa công tác quản lý của ĐHTN;
[5]. Đề án chuẩn hóa năng lực ứng dụng CNTT của cán bộ, giảng viên và sinh viên của toàn ĐHTN; 
[6]. Dự án về đại học điện tử ĐHTN giai đoạn 2016-2020.
 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Sách giáo trình đã xuất bản

  1. Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành, Nhà xuất bản ĐHTN, 2016. Chủ biên

Các bài báo đã công bố

  1. Kyung Hyun Choi, Hyoung Chan Yang, Minh Ngoc Nong A study on the Real-time Obstacle Avoidance of Robot based on Elastic Force The 13th International Conference on Advanced Robotics 1 (2007) 1081-1086
  2. Kyung Hyun Choi, Minh Ngoc Nong, Asif Ali Rehmani A Real Time Collision Avoidance Algorithm for Mobile Robot based on Elastic Force International Journal of Aerospace and Mechanical Engineering 2 (2008) 230-233
  3. Nông Minh Ngọc, Nguyễn Văn Huy Thiết kế hệ thống đăng ký, gọi khám tự động áp dụng cho các phòng khám Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 7 (2010) 83-88 
  4. Đỗ Năng Toàn, Nông Minh Ngọc Tính toán va chạm sử dụng kỹ thuật hộp bao theo theo hướng và ứng dụng trong tuyên truyền giao thông Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 6 (2014) 161-170
  5. Nông Minh Ngọc, Phạm Đình Lâm, Đỗ Năng Toàn Phương pháp phát hiện va chạm dựa trên cấu trúc cây phân cấp giới hạn biên ứng dụng kỹ thuật hộp bao theo hướng Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 14 (2014) 199-
  6. Nguyễn Đức Hoàng, Đỗ Năng Toàn, Nông Minh Ngọc Một số kỹ thuật xây dựng hệ bao đóng cho đối tượng 3D Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ VIII. FAIR- Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (2015) 412-422
  7. Nông Minh Ngọc, Phạm Đình Lâm, Đỗ Năng Toàn Thuật toán tránh vật cản cho robot dựa trên cải tiến kỹ thuật Elastic strips Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự (2016) 92-102
  8. Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Hoàng Việt, Nông Minh Ngọc Tăng tốc độ tính toán độ méo sóng hài trong các hệ thống nhúng bằng thuật toán GEORTZEL Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2016) Trang 193-196
  9. Nong Minh Ngoc, Do Nang Toan A Collision Avoidance Algorithm based on Elastic strips using bounding volume (BV) 19th International Conference on Robot Software and Robot Programming (2017)

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại