Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Hoài Nam

Họ và tên: Nguyễn Hoài Nam

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0944951000

Email: namnh.phlc@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Phòng Công tác HSSV

Website: http://nguyen-hoai-nam.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Thông tin chung

Tên tổ chức: Khoa CĐSP, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Người lãnh đạo: PGS.TS Hoàng Văn Hùng

Điện thoại người lãnh đạo: 0989 372 386

Địa chỉ tổ chức: Tổ 13 - Phường Bình Minh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai.

Quá trình đào tạo

Bậc học

Nơi đào tạo

Chuyên Ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐHSP Hà Nội 2

Sư phạm Ngữ Văn

2006

Sau đại học

Trường ĐHSP Hà Nội

Văn học nước ngoài

2016

Trung cấp LLCT-HC

Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

LLCT-HC

2019

 Quá trình công tác

 Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ tổ chức

9/2006 - 6/2009

Giáo viên

Trường THPT số 2 Mường Khương

Xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Tỉnh Lào Cai

6/2009 - 10/2011

Giảng viên

Trường CĐSP Lào Cai

Tổ 13, phường Bình Minh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

11/2011 – 4/2014

Bí thư Đoàn trường

4/2014 – 5/2017

Bí thư Đoàn trường,

Phó Trưởng phòng Công tác HSSV

5/2017 – 5/2019

Phó Trưởng phòng Công tác HSSV

5/2019 – 5/2021

Giảng viên

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại