Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị Lan  Anh

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh

Chức vụ: Tổ phó

Di động: 0948591599

Email: nguyenthilananh.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ:

Website: http://nguyenthilananh-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thị Lan Anh

Sinh ngày: 4/8/1986

Dân tộc: Kinh                                                      Tôn giáo: Không

 Giới tính: Nữ

 

Chức vụ (chức danh) hiện tại: Tổ Phó

 

 

 Công việc chính được giao: giảng dạy

Ngạch công chức (viên chức): Giảng viên (hạng III)                                         Mã ngạch:V.07.01.03

Trình độ chuyên môn cao nhất: Th.S

 

Trình độ lý luận chính trị: trung cấp

Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 24/06/2008    Ngày chính thức: 24/06/2009

Khen thưởng (cao nhất):  Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT(2019)

 

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

01 đề tài cấp tỉnh đã được nghiệm thu

* Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh: Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành đường bộ tỉnh Thái Nguyên.

 - Địa chỉ ứng dụng: tại tỉnh Thái Nguyên

         

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Bài báo Trong nước

+ Bài báo: Nghiên cứu “Các mối quan hệ cung ứng dịch vụ trong quản trị hoạt động dịch vụ có trách nhiệm xã hội: Trường hợp điển cứu tại các công ty dịch vụ vận tải chở khách đường bộ vừa và nhỏ trên đại bàn tỉnh Thái Nguyên.

   In tại tập 167, số 07, 2017 của Tạp chí KH&CN – Đại học Thái Nguyên

+ Bài báo : “Thiết kế các trò chơi chữ Hán sử dụng trong dạy học tiếng Trung Quốc tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên”.

   In tại tập Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia năm 2019 về dạy học qua dự án lần thứ 3, xuất bản tại Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Bài báo Quốc tế

+ Bài báo được in năm 2020 tại Tạp chí Nga ngữ học: Áp dụng tình huống giao tiếp trong giảng dạy tiếng Nga

    Đăng năm 2020 tại Tạp chí Nga ngữ học

+ Bài báo: Needs analysis of reading and writting skill as the base to design the supplementtary material.

   Đăng năm 2020 tại Tạp chí Nga ngữ học

3. Sách xuất bản

+ 01 sách tham khảo: Tích cực hóa phương pháp thuyết trình nhăm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Xuất bản năm 2020 tại Nhà xuất bản Quốc Gia

+  01 sách chuyên khảo: Đất nước học Tiếng Nga - Tập 1

Xuất bản năm năm 2020 tại NXB Thanh niên

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

1. Sách tham khảo

Tên: Tích cực hóa phương pháp thuyết trình nhăm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Xuất bản năm 2020 tại Nhà xuất bản Quốc Gia

2. Sách chuyên khảo:

Tên: Đất nước học Tiếng Nga - Tập 1

Xuất bản năm năm 2020 tại NXB Thanh niên

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại