Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị Quế Loan

Họ và tên: Nguyễn Thị Quế Loan

Chức vụ:

Di động:

Email: loanntq@tnue.edu.vn

Học vị: TS

Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp

Địa chỉ: Tổ 8, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên

Website: http://nguyenthiqueloan.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

- Họ và tên: Nguyễn Thị Quế Loan

- NS: 28/02/1971

- Học vị cao nhất: TS

- Chức danh khoa học cao nhất: PGS

- Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm

- Emai: loanntq@tnue.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ đào tạo

Nơi đào tạo

(tên cơ sở đào tạo)

Nước đào tạo

Thời gian

Năm cấp bằng tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐHSPTN

Việt Nam

1995-1999

1999

Thạc sĩ

Trường ĐHSPHN

Việt Nam

2000-2002

2003

Tiến sĩ

Viện Dân tộc học

Việt Nam

2004-2008

2009

1. Các khóa bồi dưỡng ngắn hạn

Tên khóa học

Nơi đào tạo

Thời gian học

Chứng chỉ

Tiếng Anh

Trung tâm ngoại ngữ

2015

Chứng chỉ C

Tin học

Certiport

2015

Chứng chỉ IC3

Bồi dưỡng NVSP

ĐHSPTN

5-6/2016

Chứng chỉ

Chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC (hạng II)

ĐHSPTN

 

7-9/2017

 

Chứng chỉ

 

Tiếng Trung

 

Chinese Proficiency Test

2017

HSK3

Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp GVCC

 (hạng I)

ĐHSPTN

 

4-6/2018

Chứng chỉ

2. Trình độ tin học: IC3

3. Trình độ ngoại ngữ:  Tiếng Trung HSK3

III. CÁC DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐÃ THAM GIA

- Giáo dục định hướng nghề nghiệp-ứng dụng (POHE) năm 2015.

- Chương trình ETEP năm 2018.

IV. KHEN THƯỞNG

- Danh hiệu: Nhà giáo tiêu biểu xuất sắc trong cuộc vận động "Mỗi Thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" giai đoạn 2007-2012; Quyết định số: 3028/QĐ-HCTC ngày 15/11/2012.

- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; QĐ: 5431/QĐ-BGD&ĐT năm 2013.

- Chứng nhận: "Điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015"; Quyết định số 239/QĐ/ĐHSP ngày 29/1/2015.

- Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2012-2017; số 85/QĐ-KTCĐ ngày 18/11/2017.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

I. ĐỀ TÀI CẤP BỘ  

   1. Nguyễn Thị Quế Loan (Chủ trì) (2007),  Bản sắc của người Sán Dìu ở Thái Nguyên qua văn hóa ẩm thực; MS: B2005-03-67. 

   2. Nguyễn Thị Quế Loan (Chủ trì)  (2012), Giải pháp gìn giữ và phát triển bền vững văn hóa của người Sán Dìu ở khu vực miền núi phía Bắc;  MS: B2010-TN03-28.

II. ĐỀ TÀI CẤP TỈNH 

   3. Nguyễn Thị Quế Loan (Chủ trì) (2017), Giữ gìn bản sắc văn hóa của một số dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên qua xây dựng mô hình và tổ chức hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng.  MS: KX-16-2015.

    4. Lịch sử Đảng bộ phường Gia Sàng (1945 - 2010) (Chủ trì) , Nghiệm thu năm 2010. 

    5. Lịch sử Đảng bộ xã Phúc Trìu giai đoạn 1953 - 2014 (Chủ trì), Nghiệm thu năm 2015. 

    6. Lịch sử Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên (1966 - 2016) (Chủ trì), Nghiệm thu năm 2016. 

    7. Lịch sử Đảng bộ bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (1956 - 2016)(Chủ trì),  Nghiệm thu năm 2017. 

III. ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG 

   8. Ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy về “Hôn nhân và gia đình các dân tộc ở Việt Nam” trong bộ môn Nhân học (Chủ trì) . Nghiệm thu năm 2009. 

   9. Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho bộ môn Nhân học (Chủ trì) .  Nghiệm thu năm 2010.

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

1. Nguyễn Thị Quế Loan (Chủ biên). Giáo trình đại cương nhân học. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2010.

2. Nguyễn Thị Quế Loan, (Chủ biên). Lịch sử Đảng bộ phường Gia Sàng (1946-2011). Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, 2012.

3. Nguyễn Thị Quế Loan, (Viết chung). Phát triển bền vững văn hóa tộc người trong quá trình hội nhập ở vùng Đông Bắc. Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2012 (sách chuyên khảo).

4. Nguyễn Thị Quế Loan (Chủ biên). Giáo trình Lịch pháp học. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2014.

5. Nguyễn Thị Quế Loan (Chủ biên). Giáo trình đại cương nhân học (tái bản lần thứ nhất có chỉnh lý, bổ sung). Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 2017.

6. Nguyễn Thị Quế Loan (Chủ biên). Bản sắc văn hóa ẩm thực của người Sán Dìu ở Thái Nguyên. Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 2017 (sách chuyên khảo).

7. Nguyễn Thị Quế Loan (Chủ biên). Lịch sử  Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên (1966-2016). Nxb Đại học Thái Nguyên, 2017.

8. Nguyễn Thị Quế Loan, (Viết chung). Các dân tộc ở Việt Nam (Tập 4, quyển 2 Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai Đa Đảo). Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2018 (sách chuyên khảo).

9. Nguyễn Thị Quế Loan (Chủ biên). Lịch sử  Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (1951-2016). Nxb Thanh Niên, 2018.

10. Nguyễn Thị Quế Loan (Chủ biên). Lịch sử  Đảng bộ xã Phúc Trìu  (1946-2016). Nxb Đại học Thái Nguyên, 2019.

II. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

 1. Nguyễn Thị Quế Loan (2003), Lễ cưới của người Dao Lô Gang ở xóm Ba Nhất xã Hóa Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Dân tộc học , Số 3 (123), 66-70.
 2. Nguyễn Thị Quế Loan (2006), Tập quán chăm sóc sản phụ, trẻ sơ sinh trong ăn uống của người Sán Dìu ở Thái Nguyên, Dân tộc học , Số 5 (143), 25-28.
 3. Nguyễn Thị Quế Loan (2006), Cơm tạo trong hát soong cô của người Sán Dìu ở Thái Nguyên, Kỷ yếu Hội nghị thông báo khoa học Viện Dân tộc học, Nxb Khoa học xã hội, 569-574.
 4. Nguyễn Thị Quế Loan (2007), Bản sắc văn hóa của người Sán Dìu ở Thái Nguyên qua tập quán ăn uống, Dân tộc học, Số 3 (147), 36-44.
 5. Nguyễn Thị Quế Loan (2007), Thực vật trong bữa ăn hàng ngày của người Sán Dìu ở Thái Nguyên, Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 8 (89), 55-63.
 6. Nguyễn Thị Quế Loan (2007), Lễ cơm mới của người Sán Dìu ở Thái Nguyên, Dân tộc, 80, 57-59.
 7. Nguyễn Thị Quế Loan (2008), Biến đổi trong tập quán ăn uống của người Sán Dìu ở Thái Nguyên, Dân tộc học  Số 2 (152), 13-25.
 8. Nguyễn Thị Quế Loan (2008), Cách ứng xử trong ăn uống của người Sán Dìu ở Thái Nguyên, Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 3 (96), 68-73.
 9. Nguyễn Thị Quế Loan (2008), Urbanization on cultural change of ethnic minorities in Thai Nguyen provine (Based on case study of the San Diu) (Tác động của đô thị hóa đến văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên “qua nghiên cứu về người Sán Dìu”), Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội.
 10. Nguyễn Thị Quế Loan (2008), Tết của người Sán Dìu, Dân tộc, 86, 47-49.
 11. Nguyen Thị Que Loan (2009), Changes in Eating and Drinking Habits of the San Diu in Thai Nguyen Province, Anthropology Review , No 2 (15), 66-80.
 12. Nguyễn Thị Quế Loan (2009), Phát triển bền vững ngôn ngữ của các tộc người thiểu số ở Thái Nguyên, Kỷ yếu hội thảo Quốc tế “ Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 339-346.
 13. Nguyen Que Loan, Tran Thi Quynh Huong (2009),  Impacts of the Kinh culture on the San Diu culture in Thai Nguyen province after 1986, Kỷ yếu hội thảo Quốc tế “ Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 325-338.
 14. Nguyễn Thị Quê Loan, Vương Xuân Tinh, Trân Hông Hạnh (2010), Cultural sustainable development of ethnic minorities (Case Studies in a Yao Village of Lang Son Province and in a San Diu Hamlet of Thai Nguyen Province) , Kỷ yếu hội thảo Quốc tế “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc phục vụ phát triển bền vững”, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn xuất bản, 281-307.
 15. Nguyễn Thị Quế Loan (2010), Ứng xử với tự nhiên của người Dao và người Sán Dìu ở Thái Nguyên qua hoạt động khai thác rừng cộng đồng, Kỷ yếu Hội thảo “Môi trường và tài nguyên thiên nhiên của khu vực miền núi phía Bắc: hiện trạng và định hướng phát triển bền vững”, Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
 16. Nguyễn Thị Quế Loan (2011), Dương Tự Minh trong văn hoá tâm linh của cư dân miền núi phía Bắc, Dân tộc học, Số 4 (172), 35-42.
 17. Nguyễn Thị Quế Loan, Nguyễn Văn Chiến (2012), Tác động của đô thị hóa tới văn hóa tộc người (trường hợp người Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên), Dân tộc học, Số 2 (176), 3-11.
 18. Nguyễn Thị Quế Loan (2003), Công tác nghiên cứu khoa học và các kết quả nghiên cứu về tộc người của trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên, Dân tộc học, Số 1&2 (180), 58-64.
 19. Nguyễn Thị Quế Loan (2014), Tín ngưỡng liên quan đến cây lúa của môt số tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn- Khơ- Me, Dân tộc học,  1&2 (185), 47-57.
 20. Nguyen Thị Que Loan (2014), Rice-related Beliefs of Some Ethnic Groups Belonging to the Mon- Khmer Family Languages, Viet Nam Social Sciences, Số 5 (163), 64-74.
 21. Nguyễn Thị Quế Loan (2015), Đôi nét về tập quán ăn uống của người Hmông ở Hà Giang, Dân tộc học, Số 1&2 (190), 41-48.
 22. Nguyễn Thị Quế Loan (2015), Món ăn trong thờ cúng của người Thái ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Kỷ yếu hội nghị Quốc gia Thái học Việt Nam lần thứ VII “Cộng đồng Thái- Kadai Việt Nam những vấn đề phát triển bền vững”, Nxb Thế giới, 308-313.
 23. Nguyen Thị Que Loan (2015), San Diu's cultural change in Thai Nguyen, International conference globalisation, modernity and urban change, Univesty of Social Sciences and humannities VNU Ha Noi.
 24. Nguyễn Thị Quế Loan (2016), Nghiên cứu về ăn uống của các tộc người ở Việt Nam: Thành tựu và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới, Dân tộc học, Số 1&2 (194), 85-95.
 25. Nguyễn Thị Quế Loan (2006), Khai thác giá trị ẩm thực của các dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, Kỷ yếu hội thảo Quốc tế “Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; ISBN: 978-504-73-4031-6, Tập 2, 1242-1258.
 26. Nguyễn Thị Quế Loan (2016), Giữ gìn và phát triển bền vững giá trị văn hóa tộc người qua hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng, Phát triển bền vững vùng, Số 4, 79-86, 2016
 27. Nguyễn Thị Quế Loan (2016), Nhà văn hóa cộng đồng với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tộc người, Dân tộc và thời đại, Số 190, tr.15-22.
 28. Nguyễn Thị Quế Loan (2016), Vai trò của nhà văn hóa cộng đồng trong triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (qua nghiên cứu xóm Na Quán, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới khu vực vùng núi phía Bắc”, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La xuất bản, tr.325-334.
 29. Nguyễn Thị Quế Loan (2017), Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Dao qua hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng (nghiên cứu người Dao xóm Chiểm 1, xã Quân Chu, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao trong bối cảnh hội nhập và phát triển đất nước”, tr.209-214.
 30. Nguyễn Thị Quế Loan (2017), Biến đổi trong sinh kế của người Pu Péo ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Kỷ yếu hội nghị quốc gia “Những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc, tộc người ở nước ta hiện nay- lý luận và thực tiễn”; ISBN:9786049561085, tr.414-424.
 31. Nguyễn Thị Quế Loan (2018), Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Tạp chí Quản lý giáo dục, số 4 (tháng 4/2018), tr. 29-32.
 32. Nguyễn Thị Quế Loan, Lê Thị Thu Hương (2019), Phát triển bền vững văn hóa dân tộc Sán Dìu ở khu vực miền núi phía Bắc, Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào, Số 13-9/2019 (tháng 9/2019), ISSN: 2354-1431, tr. 5-11.
 33. Nguyen Thi Que Loan (2019), Exploiting local knowledge in ecotourism development of the Tuyen Quang province, Kỷ yếu hội thảo Quốc tế "Tourism in Lam Binh-Tuyen Quang: potential, situation and solutions", ISBN: 978-604-67-1413-2, Nxb Khoa học kĩ thuật.

 34. Nguyen Thi Que Loan- Tran Thi Hoai Linh (2019),Exploiting the culinary value in tourism development in Tuyen Quang, Kỷ yếu hội thảo Quốc tế "Tourism in Lam Binh-Tuyen Quang: potential, situation and solutions", ISBN: 978-604-67-1413-2, Nxb Khoa học kĩ thuật.

 35. Nguyễn Thị Quế Loan, Lê Thị Thu Hương (2019), Giải pháp gìn giữ và phát triển bền vững văn hóa dân tộc Sán Dìu ở khu vực miền núi phía Bắc trong bối cảnh hội nhập, Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong trường Đại học, ISBN: 978-604-987-838-1, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

 36. Nguyễn Thị Quế Loan (2019), Biến đổi văn hóa của dân tộc Ngái ở tỉnh Thái Nguyên, Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong trường Đại học, ISBN: 978-604-987-838-1, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

 37. Nguyễn Thị Quế Loan (2019), Tỉnh Sơn La bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Kỷ yếu hội thảo quốc gia: 60 năm Bác Hồ lên thăm Tây Bắc (7/5/1959-7/5/2019), ISBN: 978-604-974-151, Nxb Đại học Huế.

 38. Nguyễn Thị Quế Loan (2019), Công tác hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng tạo động lực cho giảng viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Kỷ yếu hội thảo quốc gia:Tạo động lực cho cán bộ, viên chức và người lao  động trong các trường đại học: xu hướng và giải pháp, ISBN: 978-604-946-658-8, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.

 39. Nguyễn Thị Quế Loan (2019), Đoàn kết xây dựng cộng đồng quốc gia dân tộc thống nhất theo di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh,  Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và thực tiễn, ISBN:978-604-73-7400-7, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

 40. Nguyễn Thị Quế Loan (2019) Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho giảng viên nâng cao năng lực của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Năng lực nghề nghiệp của giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tr.72-79.

 41. Nguyễn Thị Quế Loan, Lê Thị Thu Hương, Trần Thị Hoài Linh (2019), Biến đổi ngôn ngữ của dân tộc Sán Dìu, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một ở VN hiện nay: những vấn đề lý luận và thực tiễn, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Tr.105-114.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

I. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

STT

Họ và tên SV

Tên khóa luận

Năm bảo vệ

 1.  

Hoàng Thanh Hường

Tác động của đô thị hóa đến văn hóa của người Sán Dìu ở xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

2011

 1.  

Nông Văn Tiệp

Tập quán tổ chức ăn uống của người Tày ở thôn Khau Pần, xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

2011

 1.  

Tạ Thị Liên

Lễ hội của người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

2011

 1.  

Nguyễn Thị Hằng

Tập quán ăn uống của người Mường ở xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

2012

 1.  

Nguyễn Đỗ Kiều Lê

Vấn đề xóa đói giảm nghèo của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên (1996 – 2005)

2012

 1.  

Nguyễn Thị Phương Lan

Xã Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 1954 - 1975

2012

 1.  

Ma Thị Thúy

Vấn đề giới trong tập quán ăn uống của người Tày ở xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

2012

 1.  

Đào Duy Tiến

Phật giáo trong đời sống tinh thần của cư dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (1996 – 2010)

2013

 1.  

Hoàng Thị Sông Ngân

Thực vật trong ăn uống truyền thống của người Việt ở tỉnh Thái Nguyên (trước năm 1965)

2013

 1.  

Hoàng Thị Thu Hương

Văn hóa ẩm thực của cư dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (1996 – 2010)

2013

 1.  

Hoàng Thị Ngọc

Hệ thống đền, chùa ở xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (1986 – 2010)

2013

 

 1.  

Trần Thị Mùi

Văn hóa tâm linh của người Sán Dìu ở xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh vĩnh Phúc (1986 – 2010)

2013

 1.  

Vũ Thị Kim Thoa

Vấn đề sử dụng đất ở xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (1986- 2012)”

2014

 1.  

Trần Thị Thu

Hoạt động kinh tế của người dân xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (1986 - 2012)

2014

 1.  

Lê Thị Xuân

Luật tục của người Dao trong quản lý xã hội và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh từ năm 1945 đến 2012.

2014

 1.  

Nguyễn Tiến Đạt

Hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ,  tỉnh Thái Nguyên (1996- 2014)

2016

 1.  

Đàm Thị Thương

Đời sống văn hóa của người Ngái ở xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (1986 – 2015)

2017

18. Chu Thị Hồng Sinh kế của người Mông ở xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (1986 - 2016) 2018
19. Vũ Thị Uyên Khai thác giá trị văn hóa ẩm thực phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên 2018
20. Nông Diệu Hoa Lễ hội của người Dao ở xã Thành Công huyên Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng (1986-2016) 2018
21 Thào Mí Súng Tín ngưỡng của người Mông ở huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang (1986 – 2018) 2019
22 Nguyễn Thị Thơm Xây dựng nông thôn mới ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 2012 - 2017 2019

II. HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

STT

Họ và tên học viên

                 Tên luận văn

Năm bảo vệ

 
 
 1.  

Nguyễn Văn Chiến

Tổ chức xã hội và văn hóa của người Sán Dìu ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (1945 - 2010)

2012

 

 1.  

Hoàng Quốc Bảo

Đời sống văn hóa của người Sán Chay ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên từ 1986 - 2010

2013

 

 1.  

Tạ Thị Liên

Đời sống kinh tế của người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (1945 - 2010)

2013

 

 1.  

Đỗ Đức Thông

Đời sống kinh tế, văn hóa của người Pu Péo ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (1986 - 2012)

2014

 

 1.  

Phùng Trung Kiên

Công cuộc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (2001 - 2013)

2016

 

 1.  

Singamphai Phimphaphone

Hoạt động kinh tế, văn hóa của cộng đồng người Việt định cư tại tỉnh Salavan (Lào) từ năm 1986 đến năm 2015

2016

 

 1.  

Nguyễn Thị Tú Anh

Sinh kế của cư dân xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (1986 - 2015)

2017

 

 1.  

Lý Thị Thu Hà

Sinh kế của cư dân xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (1986 - 2015)

2017

 

9. Hoàng Thị Duyên Kinh tế du lịch tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến năm 2016 2018  
10. Đỗ Thị Hải Yến Kinh tế du lịch huyện Sóc Sơn, Hà Nội (1986 - 2016) 2018  
11. Lê Thị Hồng Mạng lưới chợ nông thôn ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (1986 -2016) 2019  
12. Trần Việt Huấn Giáo dục trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (2009 - 2017)  2019  
13. Trần Thúy Hương Đời sống kinh tế, văn hóa của cư dân phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (1998 - 2018) 2019  

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại