Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Xuân  Thế

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thế

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0988098504

Email: Xuanthe210@gmail.com

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Tổ 17 phường Thịnh Đán-TP Thái Nguyên

Website: http://nguyenxuanthe.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. Lý lịch sơ lược

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thế

Năm sinh: 1980

Hoc vị cao nhất: Thạc sĩ

Chức vụ: Phó bí thư Đoàn trường

Đơn vị công tác: Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Email: xuanthe210@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp cao đẳng năm 2002 tại trường Đại học sư phạm kỹ thuật 1 Hưng Yên

- Tốt nghiệp đại học năm 2006 tại trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

- Tốt nghiệp văn bằng 2 Tiếng Anh năm 2012 tại khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

- Tốt nghiệp thạc sĩ năm 2015 tại Đại học sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại