Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị Nội

Họ và tên: Nguyễn Thị Nội

Chức vụ:

Di động: 0989.346.178

Email: noinguyen.tueba@gmail.com

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Bộ môn Lý luận chính trị - Khoa Khoa học cơ bản - Trường ĐH Kinh tế & QTKD - ĐHTN

Website: http://noinguyentueba.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NỘI                               Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 12/07/1982                                  Nơi sinh: Thái Bình

Quê quán: Minh Tân – Kiến Xương – Thái Bình.           Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                          Năm, nước nhận học vị: 2018; Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính           Năm bổ nhiệm: 2020

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):       

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Khoa học cơ bản – Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Khoa học cơ bản – Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên                                 

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0989.346.178         

Fax:                                                                                        Email: noinguyen.tueba@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngành học: Triết học

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2006

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học             Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Trung tâm Bồi dưỡng, Đào tạo giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Tiến sĩ chuyên ngành: Triết học              Năm cấp bằng: 2018

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Tên luận án: “Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên hiện nay”.


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2006 - nay

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Giảng viên

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại