Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Phạm Văn  Hạnh

Họ và tên: Phạm Văn Hạnh

Chức vụ:

Di động: 0911220991

Email: pvha112@tueba.edu.vn

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa QTKD-TUEBA

Website: http://phamvanhanhdhkt.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Bậc đào tạo/ Văn bằng

Năm có quyết định

Chuyên môn

Nơi đào tạo

(tên trường, tên nước)

Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

Nguồn kinh phí

Cử nhân/ Bachelor

1997

Quản trị Kinh doanh/ Business Administration

Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

2001

Tự túc

Thạc sỹ/Master

2002

Quản trị Kinh doanh/Business Administration

Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2005

ĐH KTCN

Tiến sỹ/Doctor

2010

Quản trị Kinh doanh/Business Administration

Đại học Daegu, Hàn Quốc

2014

Chính phủ Việt Nam+Trường ĐH Daegu

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại