Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
NGUYỄN DUY THÁI

Họ và tên: NGUYỄN DUY THÁI

Chức vụ: Giám đốc

Di động:

Email: thaitc4@yahoo.com

Học vị: THẠC SĨ

Chức danh:

Địa chỉ: Cty Cổ phần Goconut

Website: http://thaitc4.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN DUY THÁI                          Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 03/04/1982                         Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Thái Nguyên                                           Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                           Năm, nước nhận học vị: 2014 / Anh 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Đại học:

-Hệ đào tạo: Chính quy tập trung

-Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

-Ngành học: Tài chính – Ngân hàng

-Nước đào tạo: Việt Nam                                       Năm tốt nghiệp: 2004

2.Sau đại học

-Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh                            Năm cấp bằng: 2014

      -Nơi đào tạo: Đại học Bolton – Vương quốc Anh

III. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NCKH ĐÃ CÔNG BỐ

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Ứng dụng Chatbot trong dịch vụ chăm sóc khách hàng của các ngân hàng thương mại (đồng tác giả)

2018

Tạp chí Phát triển và Hội nhập (ISSN: 1859-428 X)
Số 44 (54) - tháng 01 - 02/2019

2

Liên kết hàng không tại thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và khuyến nghị (đồng tác giả)

2019

Kỷ yếu HTKH cấp thành phố: “Trao thêm các quy chế đặc thù nhằm tạo bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững cho thành phố Hồ Chí Minh” (ISBN: 978-604-922-731-8)

3

Using the NETSCAN model to evaluate air connectivity: The case of Tan Son Nhat International Airport (đồng tác giả)

2019

Tạp chí Phát triển & Hội nhập (ISSN: 1859-428 X)
Số 47 (57), tháng 07-08/2019

4

Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ - kinh nghiệm từ thực tiễn tại Ngân hàng Á Châu

2019

Kỷ yếu HTKH cấp trường "Tín dụng ngân hàng hỗ trợ kinh tế làng nghề" (ISBN: '978-604-922-785-1)

5

Cho vay doanh nghiệp SME tại HDBank - kinh nghiệm triển khai và khuyến nghị (đồng tác giả)

2019

Kỷ yếu HTKH cấp trường "Tín dụng ngân hàng hỗ trợ kinh tế làng nghề" (ISBN: '978-604-922-785-1)

6

Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời: nghiên cứu từ các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (đồng tác giả)

2019

Tạp chí Phát triển & Hội nhập (ISSN: 1859-428 X)
Số 48 (58), tháng 09-10/2019

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại