Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Tạ Thị Thùy  Linh

Họ và tên: Tạ Thị Thùy Linh

Chức vụ: Chuyên viên

Di động: 0912.638.226

Email: thuylinhknn.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Quang Trung - TP Thái Nguyên

Website: http://thuylinhknnsfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): TẠ THỊ THÙY LINH

2) Tên gọi khác: Không

3) Sinh ngày: 16  tháng 02  năm 1981, Giới tính (nam, nữ): Nữ

4) Nơi sinh: P. Gang Thép, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

5) Quê quán: P. Quang Trung, TP.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

6) Dân tộc: Kinh ,                                                7) Tôn giáo: Không

8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: SN 186, Tổ 2, P. Quang Trung, TP.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

9) Nơi ở hiện nay: SN 186, Tổ 2, P. Quang Trung, TP.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Giáo viên

11) Ngày tuyển dụng: 01/09/2004, Cơ quan tuyển dụng: Sở GD&ĐT Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang.

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Chuyên viên

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: Lập kế hoạch đào tạo, kế hoạch rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo của Khoa, thực hiện nhiệm vụ của Ban thư ký của Hội đồng tuyển sinh, thanh quyết toán công tác học kỳ hè,...

14) Ngạch công chức (viên chức): Chuyên viên                               Mã ngạch: 01.003

Bậc lương: 5        Hệ số: 3.66         Ngày hưởng: 01/03/2016         

Phụ cấp chức vụ:  không                      Phụ cấp khác: không

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: ………………… 15.4- Quản lý nhà nước: chuyên viên chính

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)

(chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,........)

15.5- Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh (Văn bằng 2)

15.6-Tin học: Thạc sĩ

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D......)         (Trình độ A, B, C,.......)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 01/06/2018, Ngày chính thức: 14/08/2019

17) Ngày tham gia tổ chức Đoàn: 26/03/1994

18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:.........

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất .............................................................................

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, …)

20) Sở trường công tác: Dạy tin học, chuyên viên phòng đào tạo

21) Khen thưởng: Giấy khen cấp Đại học Thái Nguyên  năm 2015; Giải nhì cuộc thi chuyên môn nghiệp vụ giỏi dành cho cán bộ viên chức năm 2018

22) Kỷ luật: Không

23) Tình trạng sức khoẻ: Tốt    Chiều cao: 1.55 (m)   Cân nặng: 50 (kg)     Nhóm máu: A

24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách:  không      

25) Số chứng minh nhân dân: 090784792     Ngày cấp: 22/06/2011

26) Số sổ BHXH: 1404000837

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm - đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

Trường ĐHSP – ĐH Thái Nguyên

Tin học

9/1999-

6/2003

Chính quy

Cử nhân

Trường Đại học CNNT&TT - ĐHTN

Khoa học máy tính

2010-2012

Chính quy

Ths

Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

VB2 Tiếng Anh

2010-2012

Chính quy

Cử nhân

Trung tâm CFORD - ĐHTN

Tiếng Anh (A2)

03/2013-05/2013

 

Bồi dưỡng

Chứng chỉ Cambridge

Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội

Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

18/8/2018 – 18/11/2018

Bồi dưỡng

Chứng chỉ

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....

Từ 01/09/2003

đến 10/12/2009

Giáo viên trường THPT Kháng Nhật, Sơn Dương, Tuyên Quang

Từ 10/12/2009

đến nay

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại