Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Công Hùng

Họ và tên: Nguyễn Công Hùng

Chức vụ: Giám đốc Dự án, Chuỗi cung ứng bền vững

Di động: 0908.048.232

Email: tonyhung.ma@yahoo.com

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh:

Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

Website: http://tonyhungma.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: NGUYỄN CÔNG HÙNG

Năm sinh : 13/11/ 1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu:  Quản trị điều hành doanh nghiệp

 

2. ĐƠN VỊ CÔNG TÁC HIỆN NAY:

1. VPĐD NEW BALANCE ATHLETICS, INC tại TP Hồ Chí Minh,

- Chức vụ: Giám đốc Dự án, Chuỗi cung ứng bền vững.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Các dự án phát triển bền vững cho doanh nghiệp

2. CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NGHI SƠN

- Chức vụ: Trưởng ban quản trị điều hành kiêm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị điều hành, tài chính- kế toán, tái cấu trúc hệ thống quản lý,  phát triển dự án

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại