Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Trần Thị Thu

Họ và tên: Trần Thị Thu

Chức vụ: Giảng viên

Di động:

Email: thutt@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: tổ 13, phường Bình Minh, TP Lào Cai

Website: http://tran-thi-thu.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

 

ThS. Trần Thị Thu

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên: Trần Thị Thu

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Email: thutt@tnu.edu.vn

Điện thoại: 0983.383.767

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 10/2010 đến tháng 4/2019 công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

  • Từ tháng 5/2019 đến nay công tác tại Phòng ĐT-NCKH&HTQT, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại