Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Ngô Thị Vân

Họ và tên: Ngô Thị Vân

Chức vụ: Trưởng bộ phận

Di động: 0983.222.612

Email: van.nt@tnu.edu.vn

Học vị: Cử nhân

Chức danh:

Địa chỉ: Trung tâm Đào tạo Từ xa - ĐHTN

Website: http://van-nt-dttx.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

 1. Họ và tên khai sinh: Ngô Thị Vân

 2. Tên gọi khác: không 

 3. Sinh ngày: 04/11/1990

 4. Giới tính: Nữ

 5. Quê quán: xã Ngũ Lão – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

 6. Dân tộc: Kinh

 7. Tôn giáo: Không

 8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường Chùa Hang - tỉnh Thái Nguyên

 9. Nơi ở hiện nay: phường Chùa Hang - tỉnh Thái Nguyên

 10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Chuyên viên

 11. Ngày tuyển dụng: 17/08/2017      Cơ quan tuyển dụng: Trung tâm Đào tạo Từ Xa - ĐHTN

 12. Chức vụ ( chức danh ) hiện tại:  Trưởng bộ phận                 Công việc chính được giao: 

 13. Ngạch công chức ( viên chức ):                           Mã ngạch:

 14. Bậc lương:       Hệ số:       Ngày hưởng:       Phụ cấp chức vụ:       Phụ cấp khác: 

 15. 15.1 Trình độ giáo dục phổ thông ( đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào ): 12/12
  15.2 Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân 
  15.3 Trình độ lý luận chính trị:
  15.4 Quản lý nhà nước: 
  15.5 Trình độ ngoại ngữ: A2
  15.6 Trình độ tin học: IC3

 16. Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam:                         Ngày chính thức:

 17. Ngày tham gia tổ chức Đoàn: 26/03/2004

 18. Ngày nhập ngũ:                      Ngày xuất ngũ:                         Quân hàm cao nhất: 

 19. Danh hiệu được phong cao nhất:

 20. Sở trường công tác:

 21. Khen thưởng ( cao nhất ): Đồng chí Ngô Thị Vân - Chuyên viên TTĐTTX - Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2018 - 2019.

 22. Kỷ luật ( hình thức cao nhất ):

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại