Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Văn Thị Quỳnh Hoa

Họ và tên: Văn Thị Quỳnh Hoa

Chức vụ: Trưởng BM

Di động: 0982068949

Email: vanthiquynhhoa@tuaf.edu.vn

Học vị: TS

Chức danh: GVC

Địa chỉ: xóm 10, xã Quyết Thắng, Thái Nguyên

Website: http://van-thi-quynh-hoa.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 
 

 

1) Họ và tên khai sinh: Văn Thị Quỳnh Hoa

2) Tên gọi khác:

3) Sinh ngày: 9/6/1975

4) Giới tính: Nữ

5) Quê quán: Cổ Nhuế, Huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội

6) Dân tộc: Kinh                                                       7) Tôn giáo: Không

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 68, Tổ 10, Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên

9) Nơi ở hiện nay: 68, Tổ 10, Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:

11) Ngày tuyển dụng: ,  Cơ quan tuyển dụng:

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Trưởng Bộ môn

13) Công việc chính được giao: Giảng dạy

14) Ngạch công chức (viên chức): Giảng viên chính (hạng II)                                         Mã ngạch:V.07.01.02

Bậc lương: 3  Hệ số: 5.08   Ngày hưởng: 01/03/2017            Phụ cấp chức vụ: 0.40    Phụ cấp khác: 25%

15.1 Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):

15.2 Trình độ chuyên môn cao nhất: TS

15.3 Trình độ lý luận chính trị:

15.5 Trình độ ngoại ngữ: Tiến sĩ Tiếng Anh

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 04/05/2005 Ngày chính thức: 04/05/2006

17) Ngày tham gia tổ chức Đoàn: 26/03/1989

18) Ngày nhập ngũ:   Ngày xuất ngũ:   Quân hàm cao nhất: Không

19) Danh hiệu được phong cao nhất: Không

20) Sở trường công tác: Giảng dạy

21) Khen thưởng (cao nhất): Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển giáo dục (2016)

22) Kỷ luật (hình thức cao nhất): Không

23) Tình trạng sức khỏe: Tốt Chiều cao: 1m56 (m)      Cân nặng: 45 (kg)           Nhóm máu: B

24) Là thương binh:              Là con gia đình chính sách:

                                                                        (Con thương binh, con liệt sỹ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: 090645495        Ngày cấp: 19/05/2009    26) Số sổ BHXH:

 
 

Tên trường

 

Chuyên ngành đào tạo,

 bồi dưỡng

 

Từ tháng, năm -

đến tháng, năm

 

Hình thức đào tạo

 

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

 

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

 

Trường ĐHSP Thái Nguyên

Tiếng Anh

1992-1996

Chính quy

Đại học

Trường Đại học Tổng hợp Laguna

Tiếng Anh

2007-2009

Chính quy

Th.S

Đại học Tổng hợp Batangas

Tiếng Anh

2009-2015

Chính quy

TS

Viện nghiên cứu phát triển giáo dục

Chứng nhận

06/1998-06/1998

Bồi dưỡng

Phương pháp dạy học

Đại học Quốc gia Hà Nội

Chứng chỉ

10/2007-11/2007

Bồi dưỡng

Giáo dục học đại học

Đại học Soongsil

Chứng nhận

05/2009-06/2009

Bồi dưỡng

Phương pháp dạy học tiếng Anh

Đại học Queensland

Chứng chỉ

06/2018-12/2018

Bồi dưỡng

Kĩ năng quản lý và lành đạo

Học viện quản lý giáo dục

Chứng chỉ

09/2017-11/2017

Bồi dưỡng

Quản lý khoa phòng

Trung tâm phát triển công nghệ giáo dục đào tạo

Chứng nhận

08/2010-09/2010

Bồi dưỡng

Đổi mới phương pháp giảng dạy

Đại học California, Davis

Chứng chỉ

02/2012-05/2012

Bồi dưỡng

IIG Việt Nam

Chứng chỉ

08/2014-08/2014

Bồi dưỡng

IC3

 

2

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

TÊN ĐỀ TÀI

MS

THỜI GIAN

VAI TRÒ

CẤP CHỦ TRÌ

KẾT QUẢ

1

 

Các dạng bài tập tiếng Anh chuyên ngành Thủy sản

 

 

T2007

2007

Chủ trì

Cơ sở

Tốt

2

 

Bài giảng điện tử Tiếng Anh HP1

 

 

 

T2008-TN03-17

2008

Chủ trì

ĐHTN

Tốt

3

 

Nâng cao kĩ năng giao tiếp thông qua hoạt động cặp và nhóm cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Nông Lâm

 

 

T2009-15

2009

Chủ trì

Cơ sở

Tốt

4

 

 

Điều tra thực trạng dạy và học tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Nông Lâm

 

T2010-29

2010

Chủ trì

Cơ sở

Tốt

5

Bài giảng điện tử

 

 

 

TN2011-05

2011

Chủ trì

ĐHTN

Tốt

6

Sử dụng CNTT trong việc giảng dạy sinh viên chương trình tiên tiến trường Đại học Nông Lâm

 

 

 

T2012-33

2012

Chủ trì

Cơ sở

Tốt

7

 

Phần mềm ôn thi A2 và IC3 trực tuyến

 

 

T2014-27

2014

Tham gia

Cơ sở

Tốt

8

Giải pháp tạo động cơ học tiếng Anh tích cực theo chuẩn quốc tế IELTS cho sinh viên chương trình tiên tiến tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

 

 

2019

Tham gia

Cơ sở

Tốt

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. SÁCH, GIÁO TRÌNH

 

STT

TÊN

NĂM XUẤT BẢN

NHÀ XUẤT BẢN

VAI TRÒ

CÁC TÁC GIẢ

GHI CHÚ

1

Tài liệu hướng dẫn ôn tập tiếng Anh theo định dạng VSTEP bậc 3-5

2020

NXB Đại học Bách khoa

Đồng tác giả chủ biên

Nguyễn Lan Hương

Vũ Kiều Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CÁC BÀI BÁO ĐÃ XUẤT BẢN

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Số tạp chí

Trang đăng

Năm

Tập

1

An investigation into the reality of teaching and learning English for the first year students at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

3/1.2017

173-178

2017

163

2

Using supplementary reading materials for improving students' reading skills at College of Mechanics and Metallurgy

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

03/1.2017

105-110

2017

163

3

The effects of Information Technology in Teaching English to first year students of the University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyên University

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

10.2017

173-177

2017

170

4

Improving fresmen's oral communication skill through pair and group communicative activities among selected faculties of College of Agriculture and Forestry -TNU

Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

03/1.2016

129

2016

148

5

Determinants affecting English speaking performance of the first-year students at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

06.2018

173

2018

183

6

Xây dựng các giải pháp tạo động cơ học tiếng Anh tích cực theo chuẩn B1( khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam) cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm-Đại học Thái Nguyên

Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

10.2018

183-189

2018

186

7

Sử dụng trò chơi ngôn ngữ để nâng cao khả năng nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

06.2019

 

2019

199

8

Using  drama techniques in teaching English speaking skill to the first year students  at the university of Agriculture  and Forestry –Thai Nguyen University

Tạp chí Quản lý Giáo dục

01. 2020

14-19

2020

12

9

Giải pháp tạo động cơ học tiếng Anh tích cực theo chuẩn quốc tế IELTS cho sinh viên chương trình tiên tiến tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Tạp chí Quản lý Giáo dục

12. 2019

98-104

2019

11

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại